Dit is invloed

Dit is invloed

Dit is invloed

Invloed ontstaat als je gehoord wordt, maar ook als je luistert. Wij geloven dat het oplossen van problemen een nieuwe vorm van samenwerking tussen bedrijven, politiek en samenleving vereist. Geen armpje drukken maar echt onderhandelen en coalities bouwen. Het gesprek aangaan en de boodschap op de juiste manier naar buiten brengen in de media. Dat is invloed.

Invloed ontstaat als je gehoord wordt, maar ook als je luistert. Wij geloven dat het oplossen van problemen een nieuwe vorm van samenwerking tussen bedrijven, politiek en samenleving vereist. Geen armpje drukken maar echt onderhandelen en coalities bouwen. Het gesprek aangaan en de boodschap op de juiste manier naar buiten brengen in de media. Dat is invloed.

Invloed ontstaat als je gehoord wordt, maar ook als je luistert. Wij geloven dat het oplossen van problemen een nieuwe vorm van samenwerking tussen bedrijven, politiek en samenleving vereist. Geen armpje drukken maar echt onderhandelen en coalities bouwen. Het gesprek aangaan en de boodschap op de juiste manier naar buiten brengen in de media. Dat is invloed.

Mensen op en naast een zebrapad

Wat wij doen

Wij geven goede
ideeën een podium

Zonder een goed verhaal ben je nergens. Wij geven goede ideeën een podium. Met een team van experts springen wij bij als het moeilijk wordt en sparren met cliënten over het beste verhaal. Bedrijven en mensen kunnen hun invloed vergroten via geslaagde onderhandelingen, het opbouwen van krachtige coalities en het aangaan van een gesprek.

Strategie

Om invloed te krijgen en/of te vergroten is het belangrijk om een doelgroep niet alleen goed te kennen, maar ook echt te begrijpen. Wij zorgen ervoor dat uw verhaal op de juiste manier wordt gehoord en begrepen.

Dialoog

Hoe komt u in gesprek met beleidsbepalers, ondernemers en de maatschappij en hoe maakt uw verhaal impact? Wij brengen alle belangen in kaart en helpen bij de uitvoering.

Onderhandelen

Onderhandelen wordt soms als een conflict gezien of een potje armworstelen. Wij zorgen ervoor dat verschillen worden verkleind en gezamenlijke mogelijkheden vergroot.

Impact

Een unieke aanpak
om invloed te vergroten

Onze initiatieven

Wie dagen wij uit?

Heineken / Rijksmuseum / Orange Capital Partners / Dura Vermeer / Maeve Aerospace / RijkZwaan / MSD / Berenschot / J-Club / Creatieve Coalitie / Chiesi / Zorginstituut Nederland / Holla Advocaten / BOVAG / Internationaal Theater Amsterdam / Ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken & Klimaat

Inzichten