Zo ontstaat invloed

Zo ontstaat invloed

Zo ontstaat invloed

Wij geloven dat het oplossen van problemen een nieuwe vorm van samenwerking tussen bedrijven, politiek en samenleving vereist. Daarbij staat invloed centraal. Invloed ontstaat als je gehoord wordt, maar ook als je luistert. Geen armpje drukken maar echt onderhandelen, coalities bouwen, de dialoog aangaan en de boodschap op de juiste manier naar buiten brengen. Dat is wat we doen. Dat is invloed.

Wij geloven dat het oplossen van problemen een nieuwe vorm van samenwerking tussen bedrijven, politiek en samenleving vereist. Daarbij staat invloed centraal. Invloed ontstaat als je gehoord wordt, maar ook als je luistert. Geen armpje drukken maar echt onderhandelen, coalities bouwen, de dialoog aangaan en de boodschap op de juiste manier naar buiten brengen. Dat is wat we doen. Dat is invloed.

Wij geloven dat het oplossen van problemen een nieuwe vorm van samenwerking tussen bedrijven, politiek en samenleving vereist. Daarbij staat invloed centraal. Invloed ontstaat als je gehoord wordt, maar ook als je luistert. Geen armpje drukken maar echt onderhandelen, coalities bouwen, de dialoog aangaan en de boodschap op de juiste manier naar buiten brengen. Dat is wat we doen. Dat is invloed.

Kind in een klimaatmars houd een ballon met de aarde erop in de hand
Kind in een klimaatmars houd een ballon met de aarde erop in de hand
Kind in een klimaatmars houd een ballon met de aarde erop in de hand

Wat wij doen

Wij geven een goed idee een podium

Zonder een goed verhaal ben je tegenwoordig nergens meer. Wij springen bij als het moeilijk wordt en sparren met cliënten over het beste verhaal. Soms is dat niet plezierig, maar wel noodzakelijk. Bedrijven en mensen kunnen hun invloed maximaliseren via geslaagde onderhandelingen, het opbouwen van krachtige coalities en het onderhouden van de dialoog. Wij geven goede ideeën een podium. Dat is onze drive en passie. 

Onderhandelen

Het is schadelijk dat onderhandelen soms als een conflict wordt gezien, of een potje armworstelen. Wij zorgen ervoor dat verschillen worden verkleind en gezamenlijke mogelijkheden vergroot.

Dialoog

Hoe komt u in gesprek met beleidsbepalers, ondernemers en de maatschappij en hoe maakt uw verhaal impact? Wij brengen wederzijdse belangen in kaart en helpen bij de uitvoering.

Strategie

Om invloed te krijgen en/of te vergroten is het belangrijk om de doelgroep niet alleen goed te kennen, maar ook echt te begrijpen. Wij zorgen ervoor dat cliënten die aansluiting maken, zodat hun verhaal op de juiste manier wordt gehoord en begrepen.

Impact

Op basis van wetenschappelijke inzichten en ruime ervaring ontwikkelden wij onze eigen aanpak waarmee we uw invloed verhogen

Onze initiatieven

Wie dagen wij uit?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Heineken / Rijksmuseum /  Maeve / RijkZwaan / MSD / Berenschot / Creatieve Coalitie / Zorginstituut Nederland / Holla advocaten / Internationaal Theater Amsterdam

Instituut

We prikkelen en dagen uit tijdens onze cursussen en workshops voor zowel teams als individuen.

Investeer meer in uzelf en of uw bedrijf door het ontwikkelen van vaardigheden. Via &STITUTE, onze eigen academie, bieden we oplossingen die praktisch, interactief en resultaatgericht zijn. Wij prikkelen en dagen uit met een breed scala aan cursussen en workshops.

Inzichten