Aanpak

Het verhaal is vaak veel beter te vertellen

Windmolens op het platteland met omgeploegde aarde op de voorgrond en een bewolkte lucht erboven

Diensten

Lastige problemen samen oplossen

&FLUENCE ondersteunt bedrijven, politici, ngo’s en personen in het nieuws bij het maken van strategische keuzes. Wij bieden ondersteuning bij het bouwen en beschermen van reputaties. Wij zorgen dat partijen met elkaar in contact worden gebracht om hun krachten te bundelen.

Dialoog

Hoe komt en/of blijft u in gesprek?

Wij geloven dat een dialoog kan helpen bij het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Wij ondersteunen onze cliënten dan ook in het samen oplossen van problemen. Onze aanpak is gericht op actief luisteren om de wederzijdse belangen te begrijpen en respecteren.

Onderhandelen

Hoe komt u samen tot een oplossing?

Onderhandelen is een proces waarbij je door vertrouwen en samenwerking waarde kunt creëren en relaties met betrokkenen kunt verbeteren. Niet alleen tijdens de onderhandelingen maar ook voor in de toekomst. Wij benaderen onderhandelingen niet als een conflict maar als een studie in een complexe samenwerking om zo onze cliënten te helpen om de verschillen te verkleinen en gezamenlijke mogelijkheden te vergroten.

Strategie

Hoe pak je een complex vraagstuk het beste aan?

Om invloed te krijgen en/of te vergroten is het belangrijk om de doelgroep niet alleen goed te kennen, maar ook echt te begrijpen. Wij helpen onze cliënten om aansluiting te vinden, zodat hun verhaal op de juiste manier gehoord wordt door de voor hen relevante doelgroepen en de gewenste beweging in gang gezet wordt.

&FLUENCE

Hoe vergroot u uw invloed?

Ons team bestaat uit professionals met diverse achtergronden, met uitgebreide kennis en ervaring in zowel de publieke als de private sector. Hierdoor kunnen wij onze cliënten een uitgekiende strategie bieden, waarmee zij hun invloed kunnen maximaliseren.

Hoe werken wij?

Wij zijn constant actief op drie gebieden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: onderhandelen, dialoog en strategische communicatie

Wij zorgen dat het verhaal waarmee onze cliënten naar buiten treden uitgebreid is getest en aangescherpt. Vervolgens staan we zij aan zij om het gesprek met de buitenwereld aan te gaan. Dat kan zijn met partijen die op dezelfde lijn zitten maar uiteraard ook met criticasters. Niet alleen om te overtuigen maar ook om gemeenschappelijke grond te ontdekken.

Creativiteit is daarbij noodzakelijk. We zoeken altijd naar een manier om wederzijds gewin te bereiken, hoe ingewikkeld de situatie ook is. We geven cliënten daarbij een uniek perspectief en vertrouwen tijdens uiteenlopende vraagstukken. Van onderhandelingen en strategie tot aan crisismanagement en media-advies.

Mensen in een studio van BNR die in gesprek zijn over invloed
Mensen in een studio van BNR die in gesprek zijn over invloed
Mensen in een studio van BNR die in gesprek zijn over invloed

Wie dagen wij uit?

RijkZwaan / Maeve / Orange Capital Partners / MSD / Berenschot / Creatieve Coalitie / Zorginstituut Nederland / Holla advocaten / Gilead / Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Heineken / Onderwijs Instelling Nederland / Lightyear / Yara / Taalunie