Nederlands
Nederlands

Vrouwen hebben te maken met taboes waardoor ze geen toegang hebben tot informatie om hen te ondersteunen in gesprekken over hun gezondheid en in de gezondheidszorg om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Het bevorderen van betere gezondheidspraktijken en vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen zijn cruciaal.

Op 27 mei 2024 lanceerde &FLUENCE samen met onze partners Hologic en BrandedU in Hoofddorp het Dutch Women Health Forum. Dit platform brengt experts uit de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de overheid samen om te informeren, inzichten te delen en individuen en maatschappelijke partners te ondersteunen bij het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van vrouwen in Nederland.

We waren verheugd dat Conny Helder, de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een speciaal interview mocht geven tijdens het forum. Ze deelde haar persoonlijke gezondheidsverhaal met het publiek en benadrukte de cruciale rol van proactieve inspanningen van de overheid en organisaties bij het verbeteren van zorgpaden voor zowel artsen als patiënten. Haar krachtige oproep tot actie riep op tot meer samenwerking tussen burgers en organisaties om de Nederlandse gezondheidszorg te verbeteren en meer inzicht te krijgen in de gezondheid van vrouwen.

Daarnaast werkten we samen met onze partners om drie dynamische panels te organiseren. Deze panels gingen in op belangrijke thema's uit de inzichten van Nederlandse gegevens in de Global Women's Health Index van Hologic, die een uitgebreide blik biedt op onderwerpen met betrekking tot de gezondheid van vrouwen in 143 landen en gebieden. Onze diverse panelleden, gekozen vanwege hun expertise en unieke perspectieven, bespraken belangrijke onderwerpen zoals genderongelijkheid in de gezondheidszorg, de economische impact van het prioriteit geven aan de gezondheid van vrouwen en het vitale belang van toegang tot informatie en innovatie voor vrouwen en professionals in de gezondheidszorg.

We kijken uit naar de mede-organisatie van het 2025 Dutch Women Health Forum. Zien we je daar?

Foto door Kirsten van Santen