Nederlands
Nederlands

Erin Sullivan

Consultant

Gespecialiseerd in

Het ontwerpen van engagement-processen die organisaties helpen hun interne sterke punten te benutten om invloedrijke externe beslissingen te nemen

Richtlijnen over welke rollen organisaties kunnen aannemen bij het samenwerken met diverse belanghebbenden

Het managen van compromissen waar belanghebbenden mee te maken krijgen bij complexe onderhandelingen

Bio

Voor Erin zit de kracht in het proces. Ze ondersteunt onze klanten bij het ontwerpen van engagementen die intentioneel zijn en inspelen op de gedeelde belangen van u en uw stakeholders. Dit houdt in dat je je denkwijze uitdaagt om verder te kijken dan de gebruikelijke stakeholderroutines en blinde vlekken aan te wijzen waar engagementen meer of andere waarde genereren (zonder dat het aanvoelt als een allesomvattende aanpak). Door een proces te creëren waarin uw stakeholders begrijpen hoe u er (meer) toe doet voor hen, kan uw boodschap worden gehoord op een manier waarbij iedereen zich onderdeel van de oplossing voelt.

Naast Erin's werk als consultant, promoveert ze momenteel aan de Universiteit Leiden, waarbij ze zich richt op de manier waarop beleidsmakers omgaan met diverse belanghebbenden in nationale en EU-beleidsvormingsprocessen. Erin is ook onderzoeker voor het Lobbying and Democratic Governance-team aan de Universiteit van Ottawa dat zich richt op hoe publieke en private actoren zich engageren in Canada.

Daarvoor was Erin docent en onderzoeker in een door NWO gefinancierd onderzoeksproject dat zich richt op de invloed van belanghebbenden in regelgevingsprocessen in de EU. Ze heeft ook stage gelopen bij het Global Public Affairs team van Heineken en het Europese verbindingskantoor van het World Resources Institute. Erin heeft haar Master Bestuurskunde en haar Bachelor Politicologie afgerond.

Erin Sullivan
Erin Sullivan
Erin Sullivan

Bio

“Ons werk bevindt zich op de kruispunten van de complexe maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Op deze kruispunten werken we samen met onze klanten om processen te creëren die deze kwesties ontwarren, waarde creëren voor alle betrokkenen en oplossingen zoeken die prioriteit geven aan de dialoog tussen de publieke en private sector.”