Mensen van achteren gezien die aan het juigen zijn
Mensen van achteren gezien die aan het juigen zijn

De Creatieve Coalitie is een koepelorganisatie, opgezet om de gehele creatieve sector in Nederland bij te staan, met als doel de werkomstandigheden en compensatie voor geleverde diensten naar een gelijker speelveld te trekken. 

Over de laatste jaren is er, met de recente corona crisis als belichter, in de Nederlandse creatieve sector een patroon ontstaan van oneerlijke compensatie tegenover geleverd werk. Creatieven willen creëren, zó graag dat ze genoegen zijn gaan nemen met te weinig. Dit komt ook terug in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Creatieven onderhandelen veelal vanuit het hart, terwijl het aan de onderhandeltafel soms effectiever is om vanuit de ratio te handelen. 

Dit is waar &FLUENCE is ingestapt, om de gedienden uit de sector in hun kracht te zetten wat betreft onderhandelen en strategisch positioneren. In een traject van een jaar zijn tientallen leden van de Creatieve Coalitie in de vorm van 3-daagse trainingen opgeleid op het gebied van onderhandelingen op micro- en macroniveau, zijn hun individuele vaardigheden aangescherpt op basis van hun eigen casuïstiek, en hebben zij zich ontwikkeld tot ware strategen op het gebied van stakeholder management en positionering in het uiterst competitieve werkveld. Dit heeft geresulteerd in een sterke eensgezinde coalitie, die zijn ware potentie heeft ontgrendeld en nu maximaliseert op de arbeidsmarkt. De komende tijd zullen wij nog meer mensen begeleiden en opleiden.