Nederlands
Nederlands
Mensen aan het onderhandelen in een bedrijfsomgeving
Mensen aan het onderhandelen in een bedrijfsomgeving

Weinig, zo blijkt uit ons onderzoek naar samenwerking tijdens de coronapandemie. 

Onze collega’s Robbert Smet & Erin Sullivan hebben direct betrokken bedrijven en overheid gesproken. Op basis van deze interviews zijn zij tot 8 inzichten gekomen over hoe bedrijven en overheid vertrouwen kunnen opbouwen om een snellere en effectievere samenwerking mogelijk te maken. 

Onze inzichten kunt u lezen in ons rapport