Nederlands
Nederlands
Een groep mensen in een modern kantoor
Een groep mensen in een modern kantoor

Een van de grootste uitdagingen waar organisaties momenteel voor staan is het dichten van de genderkloof. Onderhandelen kan een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van problemen die te maken hebben met gendergelijkheid en het bevorderen van een meer inclusieve werkomgeving.

Door te herkennen wat en hoe u onderhandelt, krijgt u veel inzichten in hoe u effectiever met anderen kunt samenwerken. Dit kan een omgeving creëren waarin ieders stem wordt gehoord en iedereen toegang heeft tot gelijke kansen, middelen en zeggenschap in de besluitvorming. 

Samen met BrainExplainers kan &fluence haar cliënten ondersteunen bij deze uitdaging door het aanbieden van praktische strategieën om de manier waarop onderhandeld wordt te veranderen om gendervooroordelen te overwinnen en een inclusieve werkomgevingen te creëren. Daarnaast bieden wij workshops aan waardoor personen vaardigheden ontwikkelen om de genderkloof op de werkvloer te overbruggen en gelijke kansen te bereiken. Wij geloven dat alle partijen een belangrijke rol spelen in het aanpakken van deze uitdaging en daarom dat wij inzetten op zowel het begeleiden van management als het opleiden van medewerkers.

De volgende belangrijke gerelateerde onderwerpen worden meegenomen in onze strategieën en workshops:

  • Loonongelijkheid

  • Vertegenwoordiging in leidinggevende functies

  • Work-life balance & compensatie

  • Onbewuste (gender)vooroordelen

  • Omgaan met lastige mensen en machtsongelijkheid 


Onze diensten:

Gender in Negotiation - Open Inschrijving

Onze 2-daagse workshop met open inschrijving biedt een unieke kans voor individuen om samen met andere werkende professionals uit verschillende sectoren en vakgebieden hun bewustzijn van gendervooroordelen en cognitieve beperkingen te vergroten door hun onderhandelingsvaardigheden en -strategieën aan te scherpen.

Meer informatie

Gender in Negotiation Workshop

Onze workshop Gender in Negotiation is een op maat gemaakte, meerdaagse training voor management en teams, die hun vaardigheden aanreikt om te navigeren door onderhandeling dynamieken, gendervooroordelen aan te pakken en cognitieve beperkingen op de werkplek te overwinnen, zodat zowel mannelijke als vrouwelijke onderhandelaars in staat worden gesteld positieve verandering teweeg te brengen, ongeacht hun loopbaanfase.

Meer informatie

Powered by 
BrainExplainers & &FLUENCE