Nederlands
Nederlands

Jonas Lindenaar

Junior Consultant

Gespecialiseerd in

Crisismanagement

Zijn weg vinden in beleid en regelgeving

Strategische communicatie 

Conflictbemiddeling

Onderhandelen

Bio

Jonas brengt een diverse mix van vaardigheden en ervaringen met zich mee. Met een academische achtergrond in (privaat)recht, en ervaring als juridisch adviseur heeft hij een goed oog voor juridische vraagstukken en beleidsanalyses.

Als voorzitter van de universiteitsraad van Maastricht University heeft hij zich beziggehouden met strategische besluitvorming, crisismanagement en strategische communicatie. Hij heeft hier expertise opgebouwd in het ontwikkelen van strategieën voor crisismanagement en conflictoplossing.

Bovendien was hij hier eindverantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van het College van Bestuur van de Universiteit namens alle werknemers en studenten. Hierdoor heeft hij ervaring met beleidsadvisering en belangenbehartiging opgedaan.

Na een periode als bemiddelaar merkte hij hoeveel winst er te boeken is door op de juiste manier in dialoog te gaan. Hierdoor is hij extra gedreven om anderen hierin te ondersteunen. Hij voorziet u graag van een kritische blik, en nieuwe perspectieven op de zaken waar u tegenaan loopt.

Jonas Lindenaar
Jonas Lindenaar
Jonas Lindenaar

Bio

“ Ik geloof dat, ongeacht iemands achtergrond, de kracht van dialoog aan de basis ligt van effectieve oplossingen in zowel het bedrijfsleven, als in het leven in het algemeen ”