Dewi Mombarg

Consultant

Gespecialiseerd in

Het opzetten en uitrollen van resonerende verhalen door ‘outside-in’ denken

Het begeleiden van beïnvloedingsprocessen bij duurzame en maatschappelijke vraagstukken

Het creëren van stakeholder engagement strategieën gebaseerd op gedeelde waarden

Bio

Dewi is actief op het snijvlak van dialogen (public affairs) en strategische communicatie. Ze is gespecialiseerd in het opzetten en uitrollen van een verhaal dat resoneert bij de juiste stakeholders middels het in kaart brengen van de gedeelde waarden. Dit doet ze door niet ‘inside-out’, maar ‘outside-in’ te denken. Met een achtergrond en ervaring in start/scale-ups, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, is ze in staat om kritisch te kijken naar en in te haken op maatschappelijke uitdagingen. Hierdoor heeft zij kennis en inzichten in het op de agenda zetten van duurzame oplossingen. De beste oplossingen voor de problemen van vandaag kunnen namelijk alleen worden gerealiseerd als je in staat bent om invloed uit te oefenen.

Dewi Mombarg
Dewi Mombarg
Dewi Mombarg

Bio