Annelien Zaal

Consultant

Gespecialiseerd in

Strategie

Stakeholder engagement

Public affairs en bedrijfscommunicatie

Onderhandelingen

Bio

In Annelien's werk focust zij zich op complexe onderhandelingen, stakeholder engagement, en public affairs. Zij ontwerpt strategieën voor- en met opdrachtgevers, en geeft advies over de uitwerking hiervan. De rode draad in Annelien haar werk is het scherp stellen van strategische doelen, posities, en belangen. Met oog voor de politieke- en maatschappelijke context ondersteunt zij opdrachtgevers vervolgens bij het najagen van deze strategische doelen. Zorgvuldig luisteren naar wat wel- en niet wordt gezegd, is hierbij van groot belang.

Naast het werk voor opdrachtgevers, coördineert Annelien de junior consultants.

Annelien heeft een achtergrond als jurist en internationaal politicoloog. Voorheen werkte zij bij Dröge & van Drimmelen, en bij Berenschot’s EU-team.  

Annelien Zaal
Annelien Zaal
Annelien Zaal

Bio

“ To see that even the most complicated conversations become constructive when you continue to listen carefully to each other and remain talking - even when it gets hard. That’s what inspires me to do this work ”